INTEGRACJA SENSORYCZNA

Czym jest Integracjia sensoryczna

Integracja sensoryczna są to procesy, które integrują dostarczane do mózgu informacje zmysłowe docierające ze środowiska i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Każdy z nas zna 5 podstawowych zmysłów – smaku, zapachu, wzroku, słuchu oraz dotyku. Poza nimi znaczącą rolę w naszym życiu pełnią także:

 • zmysł przedsionkowy – znany nam jako zmysł równowagi który odpowiada za wykrywanie ruchu,
 • zmysł proprioceptywny – nazywany inaczej czuciem głębokim bez którego np. nie moglibyśmy utrzymać pozycji stojącej.

W skład układu sensorycznego wchodzą 3 podstawowe elementy – układu przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Ich ścisła współpraca z sobą oraz układami słuchowym, wzrokowym i smakowo-zapachowym umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie.

Prawidłowa integracja zmysłów – czyli odbieranie, przesyłanie, przetwarzanie czy interpretowanie – jest niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu pobudzenia, koncentracji uwagi, zdobywania nowych umiejętności ruchowych czy utrzymywania prawidłowego napięcia mięśniowego a co za tym idzie prawidłowej postawy ciała np. podczas siedzenia w ławce.

Zaburzenia Integracji sensorycznej

Jeżeli przepływ tych informacji w naszym systemie nerwowym przebiega bez zakłóceń to nie mamy świadomości liczne i skomplikowane procesy w nim zachodzą. Mają one kluczowy wpływ na naszą codzienność i czynności jak np. mowa, ruch.

O zaburzeniach sensorycznych mówimy wtedy, gdy w obrębie jednego lub kilku zmysłów jednocześnie następuje niewłaściwe przesyłanie, przetwarzanie lub interpretowanie informacji. Wystarczy złe przetwarzanie informacji dostarczanych z jednego ze zmysłów np. smaku aby rozpoczęła się seria zmian w zachowaniu czy emocjach dziecka.

Często rodzice widząc niepokojące zachowania u swojego dziecka, tłumaczą sobie, że “wyrośnie z tego” albo, że “tak ma być”. Bardzo ważne by zrozumieć, że z dysfunkcji tych nie wyrasta się i nie jest możliwe samodzielne niwelowanie deficytów. Często też, rodzicom dziecka, u którego dochodzi do nieprawidłowego przetwarzania informacji ze zmysłów zarzuca się złe lub brak wychowania.

Diagnoza Integracji sensorycznej

Diagnozę procesów Integracji Sensorycznej wykonuje certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. W trakcie której korzysta specjalnie opracowanych metod: Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/, a także próby kliniczne.

Nieodłącznym elementem diagnozy jest szczegółowy wywiad obejmujący przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w zakresie „kamieni milowych”, ewentualnych problemów zdrowotnych oraz badania kwestionariuszowe. Następnie terapeuta przeprowadza już z dzieckiem testy i obserwuje jego zachowanie. Możliwość wykorzystania testów jest uzależniona od wieku i występujących zaburzeń.

Zebrane od rodziców i innych specjalistów pracujących z dzieckiem informacje oraz przeprowadzone testy i obserwacje są bazą do stworzenia indywidualnego programu Terapii Integracji Sensorycznej. Zawsze jest on dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka w danym momencie.

Wskazania do przeprowadzenia diagnozy integracji sensorycznej,

Jeżeli u Twoje dziecka obserwujesz

Drażni je ubranie, nie lubi się przebierać

Jada tylko wybrane produkty i dania

Nie lubi strzyżenia i czesania głowy

Ma trudność z rozumieniem poleceń

Nie reaguje na ból

Nie lubi mycia buzi

Nie lubi się przytulać

Ma problemy z jazdą na rowerze, traci równowagę

Ma problemy z koncentracją

Ma trudności z pisanie, rysowaniem, wycinaniem

Często się potyka i wywraca

Nie lubi chodzić boso

Jest nadwrażliwe na dźwięki

Ma problemy z wymową

Wskaźniki zaburzeń Integracji Sensorycznej

w poszczególnych grupach wiekowych

U niemowląt i małych dzieci

 • Ma trudności z jedzeniem (trudności ze ssaniem, gryzieniem, preferowanie ograniczonych typów pokarmów)
 • Ma trudności ze spaniem (trudności w zasypianiu, częste wybudzenia w nocy i kłopoty z ponownym zaśnięciem)
 • Dziecko jest bardzo poirytowane przy zmianie ubrania, wydaje się mu być niewygodnie w określonych typach ubrań
 • Nie lubi być przytulane, odpycha się od osoby, która go trzyma w ramionach
 • Jest nadmiernie aktywne, wciąż w ruchu lub też jest letargiczne, ospałe
 • Występują opóźnienia w rozwoju w zakresie „kamieni milowych” : dziecko późno siada, późno raczkuje (lub pomija ten etap), późno stawia pierwsze kroki, późno wypowiada pierwsze słowa lub wypowiada całe zdania pomijając okres gaworzenia, wokalizacji
 • Unika manipulacji zabawkami/przedmiotami zwłaszcza tymi, które wymagają zręczności
 • Mało wyraźna reakcja na ból, opóźniona reakcja na ból
 • Nie umie się samo uspokoić np. poprzez ssanie smoczka, patrzenie na zabawkę, słuchanie głosu opiekuna

U dzieci w wieku przedszkolnym

 • Trudności z opanowaniem treningu czystości
 • Potyka się, obija o przedmioty, ma słabą równowagę, jest niezgrabne ruchowo
 • Nie zwraca uwagi na skaleczenia
 • Jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy,
 • Nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki,
 • Bardzo źle znosi mycie głowy, mycie twarzy
 • Ma kłopoty z nauką jazdy na rowerze
 • Unikanie nowych zabaw ruchowych
 • Jest nadmiernie aktywne, wciąż w ruchu lub też jest letargiczne, ospałe
 • Ma trudności z opanowaniem lub unika czynności takich jak: zapinanie ubrań, zdejmowanie butów, wiązanie butów, rysowanie, wycinanie
 • Szybko przechodzi od płaczu do śmiechu, ma nagłe wybuchy złości
 • Opóźnienia w rozwoju mowy, kłopoty z artykulacją, trudno zrozumieć, co dziecko mówi
 • Dziecko ma trudności ze zrozumieniem poleceń
 • Dziecku trudno skupić się na jednej czynności

U dzieci w wieku szkolnym

 • Jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy,
 • Nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki,
 • Dziecko nie może usiedzieć w miejscu, jest wciąż w ruchu, wierci się w ławce, wstaje podczas lekcji lub też dziecko jest ospałe, prowadzi siedzący tryb życia
 • Dziecko ma trudności z czytaniem zwłaszcza na głos
 • Dziecko ma kłopoty z pisaniem, pisze wolno, nie mieści się w liniach, nieprawidłowo trzyma długopis
 • Dziecko wolno wykonuje zadania, jest prawie zawsze ostatnie
 • Dziecko jest niezdarne, często potyka się
 • Przyjmuje nieprawidłową postawę przy biurku
 • Myli słowa dźwiękowo podobne
 • Mowa dziecka jest niewyraźna, występuje nieprawidłowa artykulacja
 • Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi
U niemowląt i małych dzieci
 • Ma trudności z jedzeniem (trudności ze ssaniem, gryzieniem, preferowanie ograniczonych typów pokarmów)
 • Ma trudności ze spaniem (trudności w zasypianiu, częste wybudzenia w nocy i kłopoty z ponownym zaśnięciem)
 • Dziecko jest bardzo poirytowane przy zmianie ubrania, wydaje się mu być niewygodnie w określonych typach ubrań
 • Nie lubi być przytulane, odpycha się od osoby, która go trzyma w ramionach
 • Jest nadmiernie aktywne, wciąż w ruchu lub też jest letargiczne, ospałe
 • Występują opóźnienia w rozwoju w zakresie „kamieni milowych” : dziecko późno siada, późno raczkuje (lub pomija ten etap), późno stawia pierwsze kroki, późno wypowiada pierwsze słowa lub wypowiada całe zdania pomijając okres gaworzenia, wokalizacji
 • Unika manipulacji zabawkami/przedmiotami zwłaszcza tymi, które wymagają zręczności
 • Mało wyraźna reakcja na ból, opóźniona reakcja na ból
 • Nie umie się samo uspokoić np. poprzez ssanie smoczka, patrzenie na zabawkę, słuchanie głosu opiekuna
U dzieci w wieku przedszkolnym
 • Trudności z opanowaniem treningu czystości
 • Potyka się, obija o przedmioty, ma słabą równowagę, jest niezgrabne ruchowo
 • Nie zwraca uwagi na skaleczenia
 • Jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy,
 • Nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki,
 • Bardzo źle znosi mycie głowy, mycie twarzy
 • Ma kłopoty z nauką jazdy na rowerze
 • Unikanie nowych zabaw ruchowych
 • Jest nadmiernie aktywne, wciąż w ruchu lub też jest letargiczne, ospałe
 • Ma trudności z opanowaniem lub unika czynności takich jak: zapinanie ubrań, zdejmowanie butów, wiązanie butów, rysowanie, wycinanie
 • Szybko przechodzi od płaczu do śmiechu, ma nagłe wybuchy złości
 • Opóźnienia w rozwoju mowy, kłopoty z artykulacją, trudno zrozumieć, co dziecko mówi
 • Dziecko ma trudności ze zrozumieniem poleceń
 • Dziecku trudno skupić się na jednej czynności
U dzieci w wieku szkolnym
 • Jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy,
 • Nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki,
 • Dziecko nie może usiedzieć w miejscu, jest wciąż w ruchu, wierci się w ławce, wstaje podczas lekcji lub też dziecko jest ospałe, prowadzi siedzący tryb życia
 • Dziecko ma trudności z czytaniem zwłaszcza na głos
 • Dziecko ma kłopoty z pisaniem, pisze wolno, nie mieści się w liniach, nieprawidłowo trzyma długopis
 • Dziecko wolno wykonuje zadania, jest prawie zawsze ostatnie
 • Dziecko jest niezdarne, często potyka się
 • Przyjmuje nieprawidłową postawę przy biurku
 • Myli słowa dźwiękowo podobne
 • Mowa dziecka jest niewyraźna, występuje nieprawidłowa artykulacja
 • Dziecko ma trudności z koncentracją uwag

 

Terapia Integracji sensorycznej

Terapia polega na dostarczaniu dziecku kontrolowanej ilości wrażeń z różnych zmysłów na które jego układ nerwowy ma największe zapotrzebowanie. Ćwiczenia są tak dobrane aby nie były zbyt łatwe ani zbyt trudne a dzięki temu dziecko ma poczucie sprawstwa i buduje poczucie własnej wartości. Zajęcia odbywają się na sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt oraz wiele pomocy służących do stymulacji systemu np. wzrokowego czy dotykowego.
W zależności od stopnia i nasilenia zaburzeń SI a także postępów u dziecka, terapia może trwać od 1 roku do 2 lat. Zajęcia zwykle odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają około 50 minut.

Spodziewane efekty wynikające z terapii integracji sensorycznej

 • poprawa funkcji motoryki dużej i małej
 • poprawa funkcji słuchowych dzięki czemu lepsza jest koncentracja i wykonywanie poleceń
 • poprawa mowa dzięki której lepszy jest kontakt ze światem
 • lepsza równowaga i koordynacja oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • powoduje, że bodźce na które występuje nadwrażliwość w mniejszym stopniu wpływają na aktywność dziecka
 • dziecku udaje się kontrolować nasilone reakcje na środowisko zewnętrzne
 • dziecko chętniej podejmuje się nowych/trudnych zadań.

Sala Integracji sensorycznej

Sala integracji sensorycznej FAMILIO wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz wymagane atesty, dzięki czemu terapia z jego wykorzystaniem jest jeszcze skutecznejsza.

Lubuskie Centrum Zdrowia
ul. Bolesława Chrobrego 20a

tel. 795 620 820

Profesjonalne centrum fizjoterapii, rehabilitacji oraz terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wsparte specjalistami w terapiach stawia na jakość i zadowolenie każdego pacjenta.

Umów wizytę i przekonaj się!

SPOŁECZNOŚĆ